Nokian Tietoverkkotuote Oy

Etusivu Energiatodistus Usein kysyttyä Hinnasto Tarjouspyyntö  

 

Usein kysytyt kysymykset

1. Milloin energiatodistusta ei tarvitse hankkia?

Velvollisuutta ei sovelleta (laki 755/2017):

 • rakennukseen, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä
 • loma-asumiseen tarkoitettuun rakennukseen, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen
 • määräajan paikallaan pysytettävään tai tilapäiseen rakennukseen, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta
 • teollisuus- ja korjaamorakennukseen
 • muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettuun maatilarakennukseen, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus
 • rakennukseen, jota käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan
 • rakennukseen, jota suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010), kaavassa annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon hyväksymisen nojalla osana määrättyä ympäristöä tai sen erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden vuoksi siltä osin, kuin sen luonne tai ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä
 • sellaiseen puolustushallinnon käytössä olevaan rakennukseen, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa

2. Mitkä ovat siirtymäajat lain voimaantulossa?

Viimeiset siirtymäajat edellisen lain soveltamisessa käyttöön otettuihin rakennuksiin olivat:

 • tammikuun 1. päivästä 2017, kun kyseessä on:
  • uimahalli, jäähalli, varastorakennus, liikenteen rakennus tai erillinen yli 50 neliömetrin moottoriajoneuvosuoja
 • heinäkuun 1. päivästä 2017, kun kyseessä on:
  • enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus, joka on loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöön otettavaksi ennen vuotta 1980
Nokian Tietoverkkotuote Oy Härkitie 12 B 37100 Nokia Puh 050 5953655